ספרות מקצועית

תעוקת חזה כרונית יציבה היא מחלה שכיחה המתקיימת על אף טיפול תרופתי מיטבי, במטופלים שעברו צנתורים טיפוליים או ניתוחי מעקפים, לפי הספרות המקצועית כל מטופל רביעי יסבול ממנה, מחלה זו גורמת להגבלה תפקודית משמעותית ופניות חוזרות לקבלת עזרה רפואית.

השתלה מלעורית של רדיוסר בגת הכלילי (הוריד הקורונרי) היא אפשרות טיפול חדשנית, בטוחה ויעילה לטיפול בחולים הסובלים מתעוקת חזה כרונית יציבה.

הרדיוסר יוצר היצרות מבוקרת בוריד הקורונרי הגורמת למפל לחצים על פניו. העלייה בלחץ הדם במערכת הניקוז הורידית ובעקבותיה הרחבת הרדיוס גם בקפילרות ובארטריולות של שכבות שריר הלב הקרובות לחלל החדר השמאלי (שריר הלב באזור התת-אנדוקרדיאלי) מובילה לשיפור בזרימת הדם לשכבות שריר הלב אלו הסובלות מאיסכמיה, ועל ידי כך לשיפור בתסמיני התעוקה, שיפור בדרגה התפקודית וביכולת לבצע מאמץ גופני. השיפור הקליני הסובייקטיבי בעקבות השתלת רדיוסר נמדד גם במדדים אובייקטיביים, כפי שהוכח ופורסם במספר עבודות מדעיות שמראי המקום של חלקן מפורט כאן:

Verheye S, Jolicœur EM, Behan MW, et al. Efficacy of a Device to Narrow the Coronary Sinus in Refractory Angina. N. Engl. J. Med. 2015;372:519–527

Banai S, Ben Muvhar S, Parikh KH, et al. Coronary Sinus Reducer Stent for the Treatment of Chronic Refractory Angina Pectoris. A Prospective, Open-Label, Multicenter, Safety Feasibility First-in-Man Study. J. Am. Coll. Cardiol. 2007;49:1783–1789

Mukherjee D. Management of refractory angina in the contemporary era. Eur. Heart J. 2013;34:2655–2657

Giannini F, Aurelio A, Jabbour RJ, Ferri L, Colombo A, Latib A. The coronary sinus reducer: clinical evidence and technical aspects. Expert Rev. Cardiovasc. Ther. 2017;15:47–58

Konigstein M, Giannini F, Banai S. The Reducer device in patients with angina pectoris: mechanisms, indications, and perspectives. Eur. Heart J. 2017;209:122–130

Abawi M, Nijhoff F, Stella PR, et al. Safety and efficacy of a device to narrow the coronary sinus for the treatment of refractory angina: A single-centre real-world experience. Neth. Heart J. 2016;24:544–51

Giannini F, Baldetti L, Ielasi A, et al. First Experience With the Coronary Sinus Reducer System for the Management of Refractory Angina in Patients Without Obstructive Coronary Artery Disease. JACC Cardiovasc. Interv. 2017;10:1901–1903

Spertus JA, Winder JA, Dewhurst TA, et al. Development and evaluation of the Seattle Angina Questionnaire: a new functional status measure for coronary artery disease. J. Am. Coll. Cardiol. 1995;25:333–41

Konigstein M, Meyten N, Verheye S, Schwartz M, Banai S. Transcatheter treatment for refractory angina with the coronary sinus Reducer. EuroIntervention 2014;9:1158–1164

Baldetti L, Colombo A, Banai S, et al. Coronary sinus Reducer non-responders: insights and perspectives. EuroIntervention 2017. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086709. Accessed December 3, 2017

 First Experience With the Coronary Sinus Reducer System for the Management of Refractory Angina in Patients Without Obstructive Coronary Artery Disease. Giannini F, Baldetti L, Ielasi A, Ruparelia N, Ponticelli F, Latib A, Mitomo S, Esposito A, Palmisano A, Chieffo A, Colombo A. JACC Cardiovasc Interv. 2017 Sep 25;10(18):1901-1903. doi: 10.1016/j.jcin.2017.06.062.

Alternative interventions for refractory angina. Sainsbury PA, Fisher M,  de Silva R. Heart. 2017 Dec;103(23):1911-1922

Coronary sinus Reducer implantation for the treatment of chronic refractory angina: a single center experience .Francesco Giannini, MD, Unit of Cardiovascular Interventions, IRCCS San Raffaele Scientific Institute, Milan, Italy. JACC: CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS 091417,https://doi.org/10.1016/j.jcin.2018.01.251

Coronary Sinus Reducer implantation improves symptoms ,ischemia and physical capacity in patients with refractory angina unsuitable for myocardial revascularization :A Single Center Experience. Konigstein M,Bazanm S,Revivo  M ,Banai S. EuroIntervention 2018;    Jaa-362 2018,   doi:10.4244/EIJ-D-18-00102